36. "U času smrti"

Smrt je teška, sv. Josemarija priznaje, ali to je korak koji otvara vrata života. Tako se mi kršćani možemo suočiti sa smrću u nadi (00'52'').

Videa njegovog propovijedanja