33. "Kako možemo živjeti, ako nemamo ljubav?"

Bez ljubavi, život ne bi bio vrijedan življenja. Stoga je sv. Josemarija savjetovao: ''Biti lud od ljubavi'', i kada je naša ljubav na nebu i kada je na zemlji (0’58’’).

Videa njegovog propovijedanja