30. "Čitav dan u Božjoj prisutnosti"

S obzirom na mnogo posla koji moramo napraviti, možemo vrlo lako zaboraviti pozdraviti našega Gospodina i našu Gospu s riječima ljubavi. Sv. Josemarija predlaže korištenje ''alarmnih satova'' male predmete ili slike koje nas podsjećaju na Božju prisutnost (1,38’’).

Videa njegovog propovijedanja