28. "Ljubav stiže onda kada je se najmanje očekuje"

''Ljubav stiže onda kada je se najmanje očekuje.'' To su lirski stihovi pjesme koju pjeva grupa djevojaka okupljenih oko sv. Josemarije. On to koristi da prizove trenutak kada Ljubav ulazi u njegov život: ''Krist mi je rekao: Ti si moj'' (01’40’’).

Videa njegovog propovijedanja