21. "Tražite Božju slavu u svemu"

Osnivač Opusa Dei savjetuje nam da iskoristimo prilike svakodnevnog života tako da dnevnim događajima približimo Boga i damo mu slavu (00'48'').

Videa njegovog propovijedanja