20. "'Na ulici, vi ste hram Trojstva''

Možemo razgovarati s Bogom ispred svetohraništa ili ga primamo u Svetoj Pričesti. Ali, Josemarija nam govori da možemo sami biti hram Božji kada hodamo niz ulicu, ili kada smo na poslu ili kod kuće (02'30'').

Videa njegovog propovijedanja