13. "Evanđelje: Staro, a još uvijek tako novo"

Kao dijete, utemeljitelj Opusa Dei volio je slušati priču o razbojnicima. Svaki put bio je oduševljen tako da je uvijek htio slušati ponovno. Tako je i sa Evanđeljem koje je uvijek isto, i svagda novo (01'23'').

Videa njegovog propovijedanja