12. "Gledanje raspela"

Nije uvijek jednostavno misliti na Boga kada radimo. Malo raspelo na našem stolu može nam biti od pomoći da upravimo naše misli Bogu dok radimo svoj posao. To je ono što je sv. Josemarija činio (00’38’’).

Videa njegovog propovijedanja