08. Kršćanski primjer je u radu

“Kako se, u okruženju koje nije baš kršćansko, možemo zauzeti za ono u što vjerujemo?” To, i danas aktualno pitanje, postavljeno je sv. Josemariji 1972. Evo što je odgovorio. (video: 0'44“)

Videa njegovog propovijedanja