07. Entuzijazam svakodenevnog života

“Ako ugradite ljubav u svaki dan, svaki će dan biti različit.” Taj savjet osnivač Opusa Dei daje onima koji žele pobjeći od rutine i žele naći Boga u svakodnevnom životu (video: 1’53”).

Videa njegovog propovijedanja