06. Raditi za ljubav

Koje je djelo najbolje? “Ono koje se čini s najviše ljubavi prema Bogu”, kaže sv. Josemarija u ovom videozapisu u kojem govori o radu i služenju drugima (video: 1’19”).

Videa njegovog propovijedanja