05. "Sveta Misa"

Isus Krist je stvarno prisutan u Euharistiji: "Gospodine: Znam da si živ, da si tamo skriven zbog Ljubavi" (1’18’’).

Videa njegovog propovijedanja