04. "Moja najveća ljubav: jedan Židov"

Praktična demonstracija međureligijskog dijaloga (0’48’’).

Videa njegovog propovijedanja