02. "Čitanje Evanđelja"

Upoznat ćemo Isusa ako “živimo” Evanđelje. Prikazujemo video o sv.Josemariji (1´45˝).

Videa njegovog propovijedanja