Neprestana utjeha

D., Sjeverna Irska
Prošlog mi je prosinca dijagnosticirana depresija. Bilo mi je osobito teško u tišini podnositi patnju. Krenula sam liječniku i bilo je to zaista dobro, ali svejedno sam krenula i s molitvom.