Zaštita maloljetnika

U skladu sa smjernicama Svete stolice Prelatura Opus Dei u Hrvatskoj ima od 2015. protokole za istraživanje zlostavljanju maloljetnika. U ovom spisku se objašnjava rad protokola i daje se kontaktna adresa.