Molitva

Molitva

Postulatura za kauzu don Alvara je primila oko 4.000 pisama iz 55 država s uslišanim molbama na njegov zagovor. Na ovoj stranici možete naći molitvu za privatnu upotrebu i možete tiskati sličicu s ovom molitvom (dolje na linku).

Molitva don Álvaru