Pjesma slavljenja i ljubavi: Trium Puerorum

Pjesma slavljenja i ljubavi: Trium Puerorum

Trium Puerorum je hvalospjev Bogu koji nam Crkva preporučuje da molimo nakon Svete Mise. Priroda cijela, sa suncem, zvijezdama, zrakama, oblacima ili morima, sjedinjuje se u ovom hvalospjevu koji su skovala tri mlada židova iz Staroga zavjeta.

Duhovni život
Uvijek otvoren poziv

Uvijek otvoren poziv

Svaki je svetac misija koju je Otac planirao da odrazi i utjelovi određeni aspekt Evanđelja. Koje aspekte Isusova života vjernici Opusa Dei žele utjeloviti?

Duhovni život
Voljeni, pozvani, poslani: Osjećaj misije

Voljeni, pozvani, poslani: Osjećaj misije

„Ako si dopustimo da nas vodi Božja Ljubav, ako pažljivo osluškujemo njegova nadahnuća i primijetimo njegove male prijedloge, apostolat će postati 'način života' koji konfigurira naš vlastiti identitet.“

Duhovni život
Zahvalnost nas potiče na borbu

Zahvalnost nas potiče na borbu

Koji su pravi motivi koji pokreću jednog kršćanina? Što pokušavamo kada kažemo da želimo biti bolji? Ovaj tekst poručuje da borba treba biti usredotočena na Boga, a ne na nas.

Duhovni život