Historia da Sociedade Sacerdotal
En abril de 1950, o Señor fixo ver ao fundador que era posible incluír aos sacerdotes diocesanos na Obra.