Goberno

O vicario da delegación do Opus Dei en Galicia é D. Isidro Fontenla Armadá

O Opus Dei en Galicia
Opus Dei - GobernoIsidro Fontenla, Vicario do Opus Dei en Galicia

O goberno da prelatura do Opus Dei corresponde ao Prelado, que é nomeado por o Papa. Para poder levar a cabo de maneira eficaz a súa tarefa pastoral, o Prelado conta con un vicario ao frente de cada unha das circunscripcións territoriais en que se distribúe a prelatura por o mundo.


Ao vicario do Opus Dei en cada país, axúdanlle na súa misión dous consellos: a Comisión Rexional, para os varones; e a Asesoría Rexional, para as mulleres.

En España, o vicario rexional é D. Ignacio Barrera Rodríguez (Cáceres, 1966). Licenciado en xornalismo pola Universidade de Navarra (1988) e doutor en Teoloxía pola Pontificia Universidade da Santa Cruz en Roma (2007). Foi ordenado sacerdote en 2007 e recibiu o seu doutoramento cunha tese sobre teoloxía espiritual. Despois da ordenación trasladouse a Sevilla e dedicouse á pastoral universitaria e familiar. En 2010 foi nomeado director espiritual da delegación do Opus Dei en Valencia e desde 2018 era o vicario da mesma. O seu nomeamento como vicario rexional de España supón o de Vicerreitor da Universidade de Navarra.

A sede da Prelatura en España está na rúa Diego de León, 14, Madrid.

A rexión de España está dividida en dez delegacións. Ao frente de cada una destas circunscripcións encóntrase un vicario da delegación. O vicario da delegación do Opus Dei en Galicia é D. Isidro Fontenla Armadá (Ferrol, 1956). Licenciado en Historia pola Universidade de Santiago de Compostela, pertenceu ós corpos de Profesores Numerarios de Escolas de Mestría Industrial e de Profesores Agregados de Bacharelato. Doctorouse en Teoloxía en Roma pola Universidade Pontificia da Santa Cruz. Nesta cidade recibiu en 2011 a ordenación sacerdotal. Dende 2015 era o director espiritual desta delegación do Opus Dei en Galicia

A sede está situada na Avenida de Coímbra 6, 1º Esquerda, Santiago de Compostela.