Archive: Qué é?

There are 53 results for "Qué é?"
Protección de menores

Protección de menores

Conforme ás orientacións dadas pola Santa Sé, a Prelatura do Opus Dei en España conta desde 2013 con protocolos para a investigación de abusos a menores. Neste apartado explícase o funcionamento do protocolo e ofrécese unha dirección de contacto.

Organización
O Fundador no seminario

O Fundador no seminario

Desde 1918 até 1925, ano da súa ordenación sacerdotal, San Xosemaría preparouse a recibir as sacras ordes. Deses anos consérvanse testemuños dos seus compañeiros seminaristas.

Historia

Historia

A mensaxe cristiá que Deus fixo ver a san Josemaría é hoxe unha realidade na vida de moitas persoas, repartidas por todo o mundo. Por iso, resulta imposible rexistrar todos os detalles da historia da súa expansión. Sinalamos só algunhas datas destacadas, especialmente dos primeiros anos.

A mensaxe do Opus Dei e os sacerdotes

A mensaxe do Opus Dei e os sacerdotes

A Sociedade Sacerdotal da Santa Cruz ten como fin fomentar a santidade dos clérigos seculares segundo o espírito e a praxe ascética do Opus Dei (cfr. Beato Xoán Paulo II, Const. Ap. Ut sit , 28-XI-1982, preámbulo e art. I).