Prelaadi sõnum (7. märts)

Prelaat innustab meid "sentire cum Ecclesia"; elama täielikus kooskõlas Kirikuga, mis on Jumala rahvas ja Kristuse Ihu

Pastoraalkirjad ja sõnumid
Opus Dei - Prelaadi sõnum (7. märts)

Mu armsad: hoidku Jumal mu poegi ja tütreid!

Püha Josemaría innustab meid oma sõnade ja eeskujuga, sentire cum Ecclesia; elama Kirikuga täielikus kooskõlas. Kooskõlas, mis paneb meid tema rõõmudest rõõmustama ja kannatustest kannatama.

Rasketel aastatel, kui püha Paulus VI ütles isegi, et „saatana suits“ siseneb Kiriku pragudest, rõhutas meie Isa, et see on „aeg palvetada“ ja „aeg heastada“. Seesama üleskutse eeldab, et meie hingedes kajaks ka nüüd, praeguses olukorras – erinev, ent mitte vähem keeruline kui tolleaegne –, et lisaks doktrinaalsele segadusele ja praktilistele vigadele, on eraldatus väga kahetsusväärne. Proovigem ka seepärast olla head Kiriku lapsed, aidata paavsti oma palvetega tema missioonil olemaks usu ühtsuse ja osaduse aluseks.

Mu pojad ja tütred, mõeldes praeguse hetke raskustele, mis on kindlasti tõsised, ei tohi me langeda pessimismi või lootusetusse. Eriti, kuigi Kirik koosneb nõrkadest meestest-naistest, on ta Jumala rahvas, Kristuse Ihu ja üleüldine päästesakrament. Teisalt, nagu isa Javier tavatses meile öelda – ja nagu me kõik oleme seda kogenud – „kui palju on maailmas häid inimesi!“

Oma palves Kiriku eest, pöördugem tihti püha peaingel Miikaeli poole, nagu paavst Franciscus seda meilt mõned kuud tagasi palus; püha Joosepi, üleilmse Kiriku kaitsja poole, eriti 19. märtsil; ning alati Neitsi Maarja, Mater Ecclesiæ, poole.

Õnnistades teid armastusega, sel algaval paastuajal,

teie Isa

Rooma, 7. märts 2019