Prelaadi sõnum (4. november)

Prelaat meenutab meile Pühakirjaga, et „meie lootus on taevas“. See on tõde, mille üle peaksime novembrikuu jooksul mõtlema.

Pastoraalkirjad ja sõnumid
Opus Dei - Prelaadi sõnum (4. november)

Me alustame novembrikuud Kõigi Pühakute Suurpüha tähistamisega ja järgmisel päeval mälestame kõiki lahkunuid. Need pühitsused tuletavad meile meelde, et meie lootus on taevas (vrd Kl 1:5); lootus, mis valgustab meie samme siin maa peal. See ütleb meile, et maailm, milles me elame muudetakse ühel päeval „uueks taevaks ja uueks maaks“ (2Pt 3:13). See ütleb meile ka seda, et me igapäevastel tegevustel on tähendus, mis ulatub kaugemale sellest, mida me näeme; nagu püha Josemaría ütles, nad saavad igavikuliseks kajakskui me teeme neid armastusest Jumala ja teiste vastu.

Teine reaalsus, mis meid lohutusega täidab on pühade osadus. Kui julgustav on teada, et me pole mitte kunagi üksi, et me oleme üks ihu Kristuses! Me ehitame Kirikut ja eriti Opus Dei’d, ükskõik kus me oleme: kõik koos, samal ajal ja igal pool. Me toetame üksteist! Seepärast palun teie palveid Prelatuuri 34 uuele diakonile, kes eile Roomas ordineeriti.

Rooma, 4. november 2018