Prelaadi sõnum (19. märts 2018)

„Eriti täna mõtiskleme kogu kirikuga püha Joosepi, selle õiglase ja ustava mehe üle. Usaldagem endid tema eestkostele“

Pastoraalkirjad ja sõnumid
Opus Dei - Prelaadi sõnum (19. märts 2018)

Püha Josemaríat liigutas püha Joosepi suurus ja lihtsus: tema elu, „Galileast pärit käsitööline, kes oli vaid üks mees paljude hulgas“, oli tihedalt seotud Jeesuse ja Maarja omaga. Ta nägi temas neid inimesi, kes teavad, et Jumal on neid kutsunud elama oma igapäevaelu koos Temaga, kõike, kaasaarvatud ettenägematuid olukordi ja muresid. Püha Joosep elas Jumalaga ühe katuse all. Me võime arvata, et vähemalt selle puhul pole ta „vaid üks mees paljude hulgast.“ Kuid kas me mitte ei palveta „Issand, ma ei ole seda väärt, et sina mu katuse alla tuleksid?“ Ja kui me teda lubame, siis tuleb ta sisse. Ja vaid ühest sõnast piisab, et meid terveks teha (vrd Mt 8:8).

Eriti täna mõtiskleme kogu kirikuga püha Joosepi, selle õiglase ja ustava mehe üle. Usaldagem endid tema eestkostele, et ta aitaks meil igapäev täielikult vastata Jeesuse lõpmatule armastusele, avades talle pärani uksed meie majja ja südamesse. Pangu see täielik vastamine meid üha rohkem ja enam teisi teenima ja Evangeeliumi rõõmu jagama.

Rooma, 19. märts 2018