Prelaadi sõnum (15. augusti 2017)

Prelaadi sõnum Pühima Neitsi Maarja taevassevõtmise suurpüha puhul

Pastoraalkirjad ja sõnumid
Opus Dei - Prelaadi sõnum (15. augusti 2017)

Nagu te teate, nende nädalate jooksul – mis ma olin Hispaanias, Portugalis, Prantsusmaal ja praegu Saksamaal, Hollandis ning Belgias –, on mul võimalus kohtuda paljude Opus Dei liikmete ja nende perekonnade ning kaasaitajate ja sõpradega. Jagades nende rõõme ja muresid ning eelkõige seda soovi viia Kristuse armastus paljude inimesteni, meenutan neid sõnu, mis tulid püha Josemaríal Jumalat tänades südamest: „Kui ma mõtlen Opus Dei'le, siis olen lihtsalt „sõnatu.””

Olen kindel, et seesama toimub ka teiega, isegi kui vahel, igapäeva takistuste ja probleemide tõttu, võiks olla raske meie tavalisest tööst kaugemale vaadata. Palun Maarjalt, Taevassevõtmise pühal, et ta aitaks meil alati tõsta südame pilgu Jumala poole läbi nende asjade, mis on meie kätes; et ta aitaks meil Opus Dei eest hoolitseda, mis meie jaoks on peamine viis Kiriku eest hoolitseda. Opus Dei pole hoonete ja initsiatiivide kogum. See on palju enamat: see on perekond – pere, mis ei sulgu endasse, vaid edendab peret tema ümber, avades end kõikide inimeste materiaalsetele ja vaimsetele vajadustele. Perekonnas on iga selle liige oluline. Hoolitsegem, siis, igaühe eest, oma palve, läheduse, mõistvuse ja hea tujuga.

Solingen, 15. august 2017