Prelaadi sõnum (1. juuli 2018)

Apostlite Peetruse ja Pauluse suurpüha on hea võimalus, et kahekordistada oma palvet Kiriku ja paavsti eest, ütleb prelaat oma 1. juuli sõnumis.

Pastoraalkirjad ja sõnumid
Opus Dei - Prelaadi sõnum (1. juuli 2018)

Reedel tähistasime me apostlite Peetruse ja Pauluse suurpüha. Missa Evangeeliumis kuulsime me taaskord Jeesuse lubadust Peetrusele: „Ja mina ütlen sulle: Sina oled Peetrus ja sellele kaljule ma ehitan oma kiriku ja põrgu väravad ei saa sellest võitu.“ (Mt 16:18) Need sõnad meenutavad meile nii vaimulikku teekonda, kui ka seda, et juba väga varakult pakkus püha Josemaría meile: Omnes cum Petro ad Iesum per Mariam.

Apostlite ajast alates – ja veel täna – on Kirik kannatanud kiusatusi ning ka siserünnakuid oma ühtsuse vastu. See ei peaks kindlasti meid heidutama, vaid juhtima meid üha uuemale nägemusele usust – mis on Jumala and – ja mis väljendub palvetes Kiriku ja paavsti eest ning erilisel viisil nende eest, keda kiusatakse taga Evangeeliumi pärast.

Pamplona, 1. juuli 2018