Prelaadi kiri (14.veebruar 2018)

“Andkem tänu, sest see kõik tuleb Temalt,” ütleb Prelaat, meenutades kohtumisi paljude inimestega oma hiljuti aset leidnud Brasiilia reisi ajal.

Pastoraalkirjad ja sõnumid
Opus Dei - Prelaadi kiri (14.veebruar 2018)

Mu armsad lapsed: hoidku Jeesus minu poegi ja tütreid!

Ma kirjutan teile selle lühida kirja ärksa mälestusega neist möödunud päevadest, mis ma veetsin Brasiilias, ning kus mul oli taas kord võimalus “puudutada” Kiriku ja Opus Dei vitaalsust. Kohtumistel suure hulga inimeste ja perekondade ning paljude noorte inimestega oli rõõm ja soov Jumala heaks töötada nii silmnähtav. Andkem tänu, sest see kõik tuleb Temalt.

Meie tänulikkus on eriti ülevoolav täna, 1943. aasta 14. veebruari 75. aastapäeval, mil püha Josemaríale sai osaks uus põhjapanev valgus Opus Dei kohta: Püha Risti Preesterlik Ühing. Sel aastapäeval tahan ma väljendada oma preestritest poegadele, kes on inkardineeritud prelatuuris või erinevates piiskopkondades, kogu Opus Dei tänumeelt teie suuremeelse pühendumise eest hingede teenimisele. Uuendage taas kord oma südames soovi olla “sada protsenti preestrid” nagu oli kombeks öelda meie Isal.

Täna on ühtlasi päev, mil – aastal 1930 – lasi Jumal püha Josemaríal näha, et Ta tahab oma Tööd tegema ka naisi. Mu tütred, vaadates tagasi ja nähes seda Opus Dei apostellikku panoraami, mille te senimaani loonud olete ja mis jätkuvalt kasvab; ning nähes teie pingutuste ja initsiatiivide vilju Opus Deis tervikuna, ütleme me spontaanselt: “Kui hästi Jumal kõike teeb, toetudes meie väiksusele!”

Viimaks, tänane päev tähistab ka paastuaja algust. Selleks puhuks kirjutatud läkituses hoiatab paavst meid tarmukalt valeprohvetite ja paljude lühiajaliste õnnelubaduste eest, mis jätavad hinge tühjaks ja takistavad inimestel Jumala rõõmu tunda ja levitada. Püha Isa julgustab meid “õppima vaatama sügavale, pealispinna alla ning märkama, mis on see, mis jätab meie südamesse häid ja kestvaid märke, sest need tulevad Jumalalt.” Mõtisklegem siis nüüd, mil me alustame seda paastuaega: see tegevus, see keskkond ­ kas see viib mind Jumala juurde või Temast eemale? Ja samuti: kuidas saan ma selle kõik Jumala ette tuua? Võtkem üheskoos ette teekond pöördumisele Ülestõusmise suunal.

Nagu tavaliselt sel ajal, alustan ma mõne päeva pärast oma iga-aastast rekollektsiooni, mis langeb ajaliselt kokku Püha Isa omaga. Ärge unustage palvetada Paavsti eest, ning saatke ka mind oma palvega.

Ma õnnistan teid kõigest südamest,

Teie Isa

Rooma, 14. veebruar 2018.a