Arkiv: Personalprælatur

Der er 3 resultater på "Personalprælatur"
Personalprælatur

Personalprælatur

Set ud fra et juridisk synspunkt er Opus Dei et personalprælatur i den katolske kirke. Prælaturerne, der er hierarkisk strukturerede, har til opgave at udføre særlige pastorale opgaver.

Personalprælatur