Svatý Pavel: Jednota víry a rozumu

Apoštol našel víru, která se ani v nejmenším nestaví proti lidskému rozumu. Proto byl vždy přítelem otevřeného dialogu s těmi, kdo upřímně hledají pravdu. Délka 4,7 min

Svatý Pavel