Počet článků: 39

Volání z Afriky

Mnozí z těch, kdo cestovali do Afriky, si tam přáli natrvalo zůstat. Proč? Mons. del Portillo se to snaží v krátkém videu vysvětlit.

Dokumentace

Radost

S Bohem se životu otevírají nové, netušené horizonty, říká v krátkém videu Mons. Álvaro del Portillo.

Dokumentace

Video: Připravit se na vánoce v rodině

Mons. Javier Echevarría nás v tomto krátkém videu zve, abychom prožívali vánoce tak, že budeme svědomitě sloužit své rodině. Proto se máme s Bohem více stýkat a učit se od Svaté rodiny.

Od preláta

Panna Maria se za nás přimlouvá

Když byl Mons. Álvaro del Portillo v Mexiku, vyprávěl o tom, jakou moc má přímluva Panny Marie, "dobré Matky Boží".

Dokumentace

Pracovat pro druhé

Nový dokument o Mons. Álvarovi del Portillovi a sociální projekty v Latinské Americe

Nejnovější zprávy

Pracovat pro druhé

Dokument o Álvarovi del Portillo a o sociálních projektech v Latinské Americe. Vyrobeno společností Digito Identitad.

Sociální iniciativy

S Bohem můžeme všechno

V krátkém videu nám don Álvaro radí, abychom měli důvěru v Boha a vždy mu odpovídali kladně: s Ním můžeme všechno. (52sek)

Dokumentace

Apoštolát znamená milovat druhé lidi

„Dělat apoštolát je věc lásky“, říká Mons. del Portillo rodinám v Keni.

Dokumentace

Nositelé Krista

Během cesty po Spojených státech mluvil Mons. del Portillo o tom, že křesťan musí ukazovat Krista druhým lidem svým příkladem.

Dokumentace

Rozsévači radosti a pokoje

My křesťané musíme přinášet Krista všem lidem, říká don Álvaro v krátkém videu. (45sek)

Dokumentace