Tag: papež František

Je mnoho 40 výsledků pro "papež František"

Papež o kontemplativní modlitbě

„Kontemplace je spíše intimní stav lidské bytosti, o který máme usilovat, než to, jak se modlíme“, vysvětloval během audience papež František. A dodal: „Jsme kontemplativní, máme schopnost vidět svět očima srdce, která vidí dále, než je pouhá skutečnost, díváme se láskou a vírou.“

Rozjímavá modlitba

Papež uvažoval o „rozjímání“ jako o druhu modlitby a řekl, že existuje mnoho způsobů. Někteří kladou důraz na „rozměr intelektuální“, druzí na „afekty a city“. Nicméně František připomněl, že způsob rozjímání je „jen prostředek, usnadnit setkání s Ježíšem.

Ústní modlitba je naší kotvou

Papež František hovořil při pravidelné středeční katechezi o ústní modlitbě. Řekl, že modlitba se stává „slovem, invokací, zpěvem, básní“, a nesmí se jí pohrdat, „myslet si, že se jedná jen o nudné opakování známých vět“. Naopak doporučoval, abychom modlitbu Otče náš rozjímali jako ústní modlitbu, kterou Ježíš učil své učedníky. Připomněl, jak ho apoštolové „přitahovaní tichou modlitbou Ježíše“, prosili, aby je naučil se modlit.

Církev jako učitelka modlitby

Svatý otec při pravidelné generální audienci rozebíral téma „Církev jako učitelka modlitby“. Zdůraznil přitom důležitost předávat z generace na generaci „světlo víry s olejem modlitby“. „To je základní úkol církve: modlit se a vychovávat k modlitbě“, řekl papež František.

«Duch otevírá naše srdce Boží přítomnosti»

Při katechezi Svatého otce z knihovny Apoštolského paláce papež připomněl, že „bez Ducha neexistuje vztah ke Kristu a Otci“. A pokračoval, že skrze milost „nás Duch svatý proměňuje a dává nám zakoušet radostné pohnutí z toho, že nás Bůh miluje jako pravé syny.“

Ježíšovo lidství nám poskytlo podíl na životě samotné Trojice

Papež František v katechezi vzpomenul, že „Bible nám podává několik příkladů proseb, které Bůh nepřijal“. A to se dá vysvětlit: „ne všechny modlitby jsou správné“. Poznamenal, že existuje jeden klíčový prvek, který působí, že Bůh modlitby vyslyší: Ježíš. Řekl, že „bez Něho nemůže naše modlitba dojít k Bohu, ani si nezasloužíme jeho jméno vyslovit“.

Modlitba v každodenním životě

Při generální audienci papež řekl, že „kdo se modlí, je jako zamilovaný: neustále nosí v srdci milovaného člověka, ať je kdekoli“. Proto „se můžeme modlit kdykoliv, ve všech událostech všedního dne, na ulici, v kanceláři, ve vlaku; slovy nebo v tichosti našeho srdce“.

Modlitba v liturgii

Papež František řekl při audienci, že je třeba „znovu objevit liturgii“, protože je to pokrm pro náš vztah s Kristem. „Liturgie sama o sobě není jenom spontánní modlitbou, ale úkon církve, setkání se samotným Kristem, který se zpřítomňuje v Duchu svatém skrze posvátná znamení, aby nám předal svou milost.“

Modlitba s Písmem svatým

Papež František ve své pravidelné týdenní katechezi vysvětloval, jak rozjímat nad úryvky Svatého písma. Řekl, že i přes jeho stáří byl každý verš Bible napsán i pro nás, a Bůh k nám tímto způsobem promlouvá. Konkrétně zdůraznil, jak se můžeme prostřednictvím Bible rozpoznat v té či oné osobě nebo situaci.

Jednota může být jedině plodem modlitby

V pravidelné týdenní katechezi se papež zaměřil na Týden modliteb za jednotu křesťanů. Poznamenal, že „modlit se na tento úmysl znamená, že na uskutečnění jednoty nestačíme my, se svými silami. Jednota je především dar, milost, o niž je třeba prosit modlitbou.“