Tag: Opus Dei

Je mnoho 10 výsledků pro "Opus Dei"
Opustil Bůh Afriku?

Opustil Bůh Afriku?

Janvier Mahougnon Gbenou má 31 let a je z Beninu (Beninská republika). 5. listopadu byl vysvěcen spolu s dalšími 34 členy Opus Dei na jáhna. Jeho země, kolébka Vúdú, kde vzkvétá křesťanství, přivítá brzy Benedikta XVI.

Osobní svědectví
Radostní, dokonce i v ruinách

Radostní, dokonce i v ruinách

Když se v Peru 15. srpna 2007 zatřásla země, Isabel Gameros nejprve shromáždila 11 členů své rodiny. Potom šla pomáhat sousedům. Ten večer se rozhodla modlit růženec uprostřed ruin, „protože Bůh ví, co je nejlepší.“

Osobní svědectví
„Zasažen“ Bohem

„Zasažen“ Bohem

Nedávno publikovaný rozhovor s Msgr. Fredem Dolanem, regionálním vikářem Opus Dei pro Kanadu, ve kterém hovoří o tom, jak objevil své povolání k Opus Dei.

Osobní svědectví
Duchovní formace 150 km daleko

Duchovní formace 150 km daleko

Michal a Jana Magnerovi jsou Poláci, ale pracují už sedm let v Kanadě. Michal žije 150 km od nejbližšího centra Opus Dei. I když k Dílu nepatří, vypráví, že duchovní formace, kterou zde pravidelně dostává, mu pomáhá být lepším křesťanem.

Osobní svědectví