Montse: s elánem mládí

Montse: s elánem mládí

Montse Grases byla dívka, která v rozkvětu svého mládí pochopila, že ji Bůh volá, aby mu sloužila v obyčejném, každodenním životě. Svým přátelům a příbuzným předávala pokoj, který pramenil z blízkosti Boží a příkladně se projevoval při její těžké, smrtelné nemoci.

Životopis
Krátký životopis

Krátký životopis

Montserrat Grases se narodila 10. července 1941 v Barceloně v hluboce věřící křesťanské rodině. Se svými osmi sourozenci byla svými rodiči vychovávána v upřímné zbožnosti a lásce ke svobodě.

Životopis