ŘÍZENÍ, HISTORIE A APOŠTOLSKÉ INICIATIVY

Jean-Philippe Huet, regionální vikář

Regionálním vikářem pro Českou republiku a Slovensko je Dr. Jean-Philippe Huet.