Přispět darem

Chcete-li darovat nějakou částku a přispět tak na náklady kanonizačního procesu, klikněte na tlačítko.

Na co se dary používají?

Příspěvky určené k podpoře procesu blahořečení a svatořečení mají krýt náklady na šíření úcty k služebníku Božímu nebo blahořečenému, na diecézní a římskou fázi šetření procesu a konečně na obřady blahořečení a svatořečení v souladu s pravidly , které schválil papež František dne 7. března 2016. Po skončení obřadu kanonizace jsou zbývající dary použity na šíření poselství nového světce.