Poselství preláta (9. června 2018)

U příležitosti dekretu papeže o zázračném uzdravení na přímluvu ctihodné služebnice Boží Guadalupe Ortiz de Landázuri prelát Opus Dei připomíná, jak se tato věrná služebnice odevzdala Bohu a církvi.

Pán mi vás ochraňuj, moje drahé dcery a synové.

Dnes ráno, v den památky Neposkvrněného Srdce Panny Marie, zveřejnil Svatý stolec rozhodnutí papeže Františka vydat dekret o zázračném uzdravení na přímluvu ctihodné služebnice Boží Guadalupe Ortiz de Landázuri.

Poděkujme Pánu a naší Matce, nejsvětější Panně Marii, za tento papežský dokument otevírající cestu k blahořečení této naší sestry, která, jak církev vyhlašuje, „se cele a s radostí odevzdala Bohu a do služeb církvi a intenzivně pocítila Boží lásku“.

Pro Guadalupe se vše, co dělala, stalo místem setkání s Kristem: výzkum v oboru chemie, výuka v různých vzdělávacích institucích, správa domácností, řízení vysokoškolských kolejí atd. Její svatost byla ukována odpovídáním na Boží milost v každodenním životě, apoštolátem a snahou podporovat lidský rozvoj těch nejpotřebnějších.

Prosme Guadalupe, aby nám vyprosila milost žít radostně a věrně naše povolání ke svatosti a apoštolátu uprostřed světa.

S láskou vám žehná


Řím, 9. června 2018