Prelát Fernando Ocáriz se s námi dělí o myšlenky a rady, jak si počínat v mimořádné situaci způsobené koronavirem

Kromě několika praktických rad nás prelát nabádá k všímavosti k potřebám druhých, protože „trpí-li jeden úd, trpí s ním všechny ostatní údy“ (1Kor 12,26).

Opus Dei - Prelát Fernando Ocáriz se s námi dělí o myšlenky a rady, jak si počínat v mimořádné situaci způsobené koronavirem

Milovaní, ať mi Ježíš opatruje mé dcery a syny.

V souvislosti s šířící se pandemií způsobenou virem COVID-19 a s ní spojenými obtížemi se snažme obnovit důvěru v Pána a čelit této situaci vybaveni „silou víry, jistotou naděje a horlivostí lásky“ (František, 8. března 2020). Situace se oblast od oblasti liší, ale společenství svatých nás vede k tomu, abychom byli všímaví k potřebám druhých, protože „trpí-li jeden úd, trpí s ním všechny ostatní údy“ (1Kor 12,26). Spojme se v modlitbě za všechny lidi, kteří se nacházejí v nějaké mimořádně situaci, za nakažené koronavirem, kteří jsou v kritickém stavu, za lidi, kteří musí opustit svou zemi, aby přežili – nyní např. uprchlíci ze Sýrie –, nebo za rodiny, které postihla nějaká tragédie atd.

Kvůli koronaviru COVID-19 byl v některých místech vyhlášen stav nouze, který mění běžný rytmus života a má dopad i na psychiku lidí. Je proto dobré připomenout si, že Pán nám dává svou milost, abychom se mohli posvěcovat i v těchto nejistých podmínkách. Pomáhejme si navzájem a pamatujme na to, že když jsme nuceni omezit svou vnější činnost, máme možnost vnitřně růst.

Vlády jednotlivých zemí přistupují k různým preventivním a kontrolním opatřením, aby šíření pandemie zabránily. Vzhledem k náročnosti a obtížím s tím spojenými je dobré mít na paměti radu sv. Josemaríi: „Miluj a respektuj normy řádného mezilidského soužití a nepochybuj o tom, že tvoje věrné podrobení z povinnosti se stane nástrojem k tomu, aby i ostatní objevili křesťanskou spořádanost a poctivost, plody božské lásky, a aby díky nim potkali Boha“ (Brázda, 322). S ohledem na dobro věřících a celé společnosti také církevní autority vydaly nebo mohou vydat zvláštní pokyny pro vysluhování svátostí a pro pastoraci; přijměme je s vděčností a s důvěrou v naši matku církev. Podobně i my bychom měli být opatrní a v případě nutnosti zrušit naplánované formační aktivity, abychom se nevystavovali zbytečnému riziku.

Jestliže orgány veřejné moci a církevní představitelé vydaly z opatrnosti pokyny, které znemožňují shromažďování lidí, zkusme vymyslet jiný způsob apoštolátu a služby druhým. Nejdůležitější je, aby se nikdo z Díla, z vašich přátel a z vašich příbuzných necítil sám. Můžete jim např. častěji volat a také si vzpomenout na ty, se kterými již delší dobu nejste v kontaktu. Využijte moderní technologii pro vzdělávací aktivity (kroužky, přednášky, rozjímání, besedy atd.); přeposílejte si vzdělávací materiály publikované na internetu (v současnosti se připravují speciální témata na www.opusdei.org) a jiné texty, audia nebo videa užitečná pro duchovní život. Můžete také lidem navrhnout možnost rozjímat nad mešními biblickými a liturgickými texty pro postní dobu (na www.vaticannews.va je denně vysílán živý přenos mše svaté sloužené Svatým otcem); dělte se o zkušenosti a nápady, jak v současné situaci dělat apoštolát atd. Zažíváme mimořádnou situaci, a je proto třeba, abychom se vzájemně podpírali a předávali si lásku, aby se nikdo necítil sám.

Pokud to okolnosti dovolí a nebude to v rozporu s pokyny veřejné moci, může se naše láska projevovat vymýšlením iniciativ na pomoc druhým (sousedům, kolegům v práci atd.). Zvláštní péči potřebují ti nejzranitelnější, tedy staří a nemocní. Pečujme v rámci možností o jejich duchovní a fyzické potřeby.

Tam, kde platí přísnější izolace, se snažme vytvářet pozitivní prostředí, a to jak u přidružených doma, v rodinách supernumerářů a přátel, tak v centrech Díla. Současná situace nabízí mnoho podnětů pro přátelství a bratrství. Určitě může být dobré a prospěšné brát protivenství a nepředvídané události s úsměvem, nesvalovat na nikoho vinu, najít si něco hezkého na čtení, podívat se na zajímavé filmy, vymyslet nějaké hry a zábavu pro děti, věnovat se činnostem, které vyžadují větší klid, cvičit atd.

Je také třeba zvláště poděkovat zdravotníkům, kteří v těchto dnech pracují s mimořádným nasazením a obětavostí. Mysleme na ně a snažme se je v jejich práci podporovat a povzbuzovat.

Modleme se za to, aby nám i takováto situace umožnila spojit se více s Pánem a být rozsévači pokoje a radosti.

S láskou vám žehná

Váš Otec

Řím, 14. března 2020