Poselství preláta (19. března 2018)

„Dnes s celou církví zvlášť rozjímáme o Josefovi, člověku spravedlivém a věrném“, říká prelát v poselství u příležitosti svátku 19. března.

Pastýřské listy
Opus Dei - Poselství preláta (19. března 2018)

Svatého Josemaríu dojímala prostota a ušlechtilost svatého Josefa: jeho život – život „galilejského řemeslníka, člověka jako mnoho jiných“ – byl úzce spjat s životem Ježíšovým a Mariiným. V jeho postavě objevoval rysy lidí, které Bůh povolal k tomu, aby s ním prožívali každodenní život se vším, co s sebou přináší, včetně nečekaných událostí a starostí. Svatý Josef žil s Bohem pod jednou střechou. Mohlo by se nám zdát, že v tomto ohledu nebyl „člověk jako mnoho jiných“. Nemodlíme se však: „Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel?“ Pustíme-li ho dál, vejde k nám. Pouhým jedním slovem nás může uzdravit (srov. Mt 8,8).

Dnes s celou církví zvlášť rozjímáme o Josefovi, člověku spravedlivém a věrném. Svěřme se do jeho přímluvy a prosme ho, aby nám pomohl opětovat Ježíši Kristu každý den jeho nesmírnou lásku tím, že mu otevřeme dokořán dveře svého domu, svého srdce. Kéž nás toto opětování dovede k velkorysé službě druhým a k šíření radosti evangelia.

Řím, 19. března 2018