Poselství preláta (8. dubna 2018)

U příležitosti neděle Božího milosrdenství zve prelát, abychom prosili Ježíše: „Posilni naši víru!“

Opus Dei - Poselství preláta (8. dubna 2018)

S radostí typickou pro Velikonoce nám liturgie dnes, v neděli Božího milosrdenství, připomíná slova svatého Jana: „To je vítězství, které přemohlo svět: naše víra“ (1Jan 5,4).

Ve vzrušujícím poslání přinášet evangelium všem národům, do všech míst a všem lidem, zakouší celá církev mnohou radost, ale i nemálo obtíží. Budeme-li žít z víry v Boží milosrdenství, uchováme si radost a naději. Tuto víru nemůžeme získat vlastními silami; můžeme si ji však, zejména když se cítíme slabí, vyprošovat jako apoštolové u Ježíše: „Dej nám více víry!“ (Lk 17,5).

Řím, 8. dubna 2018