Poselství preláta (15. srpna 2017)

Poselství Mons. Fernanda Ocárize u příležitosti slavnosti Nanebevzetí Panny Marie

Pastýřské listy
Opus Dei - Poselství preláta (15. srpna 2017)

Jak víte, v průběhu těchto týdnů, kdy projíždím Španělskem, Portugalskem, Francií a v současné době Německem, Holandskem a Belgií, mám příležitost se setkávat s mnoha lidmi z Díla, s jejich rodinami, se spolupracovníky a přáteli. Sdílím s nimi jejich radosti, bolesti a především touhu přinášet lásku Krista mnoha lidem a vzpomínám na slova, která svatému Josemaríovi vycházela z hloubi duše, jako díkůčinění Bohu: „myslím na Dílo a nevycházím z úžasu“.

I vám se jistě stává totéž, i když mnohdy, kvůli obtížím nebo problémům všedního dne, není snadné pohlédnout za hranice naší konkrétní práce. Prosím Pannu Marii na slavnost jejího Nanebevzetí, aby nám pomohla, prostřednictvím toho, co právě konáme, vždy obracet pohled našeho srdce k Bohu; starat se o Dílo, což je v naší starosti o církev to nejdůležitější. Opus Dei není uskupení budov nebo iniciativ. Je to mnohem více: je to rodina, a to rodina, která se neuzavírá do sebe sama, ale vytváří rodinu ve svém okolí, otevírá se materiálním a duchovním potřebám každého člověka. V rodinách je každý člen důležitý. Starejme se tedy o každého, modleme se, buďme všem nablízku a plní porozumění a dobré nálady.

Solingen, 15. srpna 2017