Archív: Nová evangelizace

Je několik 2 výsledků pro "Nová evangelizace
Věřící laici a nová evangelizace

Věřící laici a nová evangelizace

Nová evangelizace je úkolem všech – laiků i duchovních –, jelikož je posláním samotné církve. Každý tento úkol plní podle toho, jakou má v církvi úlohu, a svá slova doprovází svědectvím autentického křesťanského života.

Nová evangelizace
Posvěcovat druhé prací

Posvěcovat druhé prací

Křesťan, který posvěcuje svou práci a ztotožňuje se v ní s Kristem, nutně přináší ovoce – svou prací posvěcuje ostatní. Tématem tohoto článku je služba druhým prostřednictvím vlastního povolání.

Nová evangelizace