L’alegria cristiana

L’alegria cristiana

«Viviu sempre contents en el Senyor! Ho repeteixo: viviu contents!» (Fl 4, 4), exhorta sant Pau als cristians de Filip per recordar-los que són «ciutadania al cel» (3, 20).

Virtuts
Una fidelitat que es renova

Una fidelitat que es renova

La festa de Sant Josep posa davant de la nostra mirada la bellesa d’una vida fidel. Josep es fiava de Déu: per això va poder ser el seu home de confiança a la terra per tenir cura de Maria i de Jesús, i és des del cel un pare bo que es cuida de la nostra fidelitat.

Virtuts
Passió per la veritat

Passió per la veritat

El món necessita “testimonis apassionats i coherents de la veritat”. En una època en què el relativisme ha convençut molta gent que és impossible conèixer la veritat, la passió per buscar-la i transmetre-la s’ha convertit en una tasca que els cristians fan de gust.

Virtuts
El somriure i l'alegria

El somriure i l'alegria

Somriure perquè Déu somriu, somriure perquè amb els meus defectes sóc còmic, somriure perquè els altres ho necessiten. Són els tres somriures que cal que caracteritzin un cristià segons Carlo de Marchi.

Virtuts
Les arrels de l'alegria

Les arrels de l'alegria

El cristià ha de ser definitivament alegre, segons aquest article de la secció de Textos de vida cristiana que ens ofereix Rafael Gómez Pérez. L'optimisme del cristià es fonamenta en què se li ha obert un camí cap a l’òptim, i allò òptim és Déu.

Virtuts
Perseverança

Perseverança

Aprendre a ser fidel. La fidelitat a una persona, a un amor, a una vocació, és un camí en el qual s'alternen moments de felicitat amb períodes de foscor i dubte.

Virtuts
Santa Puresa: amor fecund

Santa Puresa: amor fecund

Déu és amor, i el seu amor és fecund; i ha volgut que la persona humana participi d'aquesta fecunditat, associant la generació a un acte específic d'amor entre un home i una dona.

Virtuts
Fortalesa

Fortalesa

Ser forts d'ànim ajuda a suportar les dificultats i superar els nostres límits. Per als cristians, Crist és l'exemple per viure una virtut que obre la porta a moltes d’altres.

Virtuts