Preguntes i respostes

Les respostes a les preguntes més freqüents sobre els cooperadors de l'Opus Dei.

Opus Dei - Preguntes i respostes

Què és un cooperador de l'Opus Dei?

Els cooperadors són homes o dones que, sense formar part de la Prelatura de l'Opus Dei, ajuden de diverses maneres als seus apostolats. Per ser cooperador no es requereix una vocació específica. En general, són parents, amics, companys de treball, etc., dels fidels de la Prelatura, o bé persones que reben algun benefici espiritual de l'apostolat de l'Opus Dei, o que s'adonen de la gran tasca de promoció humana i social que es realitza a través de les diverses tasques apostòliques de l'Obra. Poden ser també cooperadors cristians no catòlics, persones d'altres religions, o els que no en professin cap.

Què comporta ser cooperador de l'Opus Dei?

La comesa dels cooperadors és col·laborar -espiritual o materialment- amb les iniciatives apostòliques de l'Opus Dei. L'ajuda espiritual es pot concretar en l'oració, diària si és possible, per l'Opus Dei i els seus apostolats. L'aportació material consisteix en col·laborar amb el seu treball en alguna tasca apostòlica de la Prelatura o en l'ajuda econòmica. A més, els qui ho desitgen, participen en els mitjans de formació cristiana que proporciona la Prelatura.

Quins beneficis reben els cooperadors?

Els fidels de l'Opus Dei resen cada dia per tots els que d'una manera o altra ajuden o han ajudat la Prelatura. En determinades ocasions, a més, els sacerdots de la Prelatura ofereixen la Missa per les ànimes dels cooperadors difunts. D'altra banda, la Santa Seu ha concedit unes indulgències que els cooperadors catòlics lucren, en unes determinades dates de l'any, si, a més de complir les condicions establertes per l'Església, renoven, per devoció, les seves obligacions com cooperadors.

Com es nomena algú cooperador de l'Opus Dei?

El Vicari Regional de l'Opus Dei nomena cooperador a una persona que ho desitja, a proposta d'un fidel de la Prelatura. Un cop aprovada la proposta, es notifica a l'interessat; aquest és cooperador -o cooperadora- des del dia en què se li comunica el nomenament. Precisament aquest dia, un cooperador catòlic pot guanyar indulgència plenària, amb les condicions habituals.