Somniar amb els altres

"El futur està fet de tu, el futur està fet de trobades". Amb aquestes paraules el Papa Francesc anima a tots els joves, en el camí cap al sínode dedicat a ells, a tenir somnis alts sense oblidar-se d'altres persones. Perquè el futur no el construïm aïlladament cada un, sinó en la mesura en que col·laborem una amb altres.

Del Papa