Número d'articles: 2

Oració col·lecta de la missa del beat Àlvar

L'oració col·lecta de la missa de celebració de la festa del beat Àlvar és pròpia. Aquí oferim el text.

Notícies

12 de maig: primera festa del beat Àlvar del Portillo

L'Església ha establert el 12 de maig com el dia en què se celebra la festa del beat Àlvar del Portillo. A Roma tindrà lloc una cerimònia presidida pel prelat de l'Opus Dei. A Catalunya la missa solemne per la festivitat serà el 30 de maig a Montserrat.

Notícies