Missatge del prelat (7 de març de 2019)

Pregar per l'Església, acudir a sant Miquel Arcàngel, a sant Josep, patró de l’Església universal, en especial el proper dia 19, i sempre a Santa Maria, Mater Ecclesiae. Aquesta és la invitació que fa el prelat en el seu missatge del mes de març.

Opus Dei - Missatge del prelat (7 de març de 2019)

Estimadíssims: que Jesús em guardi les filles i els fills!

Sant Josepmaria ens exhortava, amb la seva paraula i el seu exemple, a sentire cum Ecclesia; a viure en plena sintonia amb l’Església. Una sintonia que ens porta a alegrar-nos amb les seves alegries i a patir amb els seus sofriments.

En anys difícils, en els quals sant Pau VI va arribar a dir que «el fum de satanàs» s’introduïa per les esquerdes de l’Església, el nostre Pare ens va insistir que eren temps de resar i temps de reparar. Aquesta mateixa exhortació voldria que també ressonés ara en les nostres ànimes, davant de la situació present —diferent, però no menys difícil que aquella—, en la qual juntament amb la confusió doctrinal i els errors pràctics, la divisió és molt penosa. També per això, procurem ser bons fills de l’Església, i ajudem amb la nostra oració el Papa en la seva missió de principi visible d’unitat de fe i comunió.

Filles i fills meus, considerar les dificultats de l’hora present, certament greus, no ens pot portar a una actitud pessimista ni desesperançada. Sobretot perquè, encara que formada per dones i homes dèbils, l’Església és Poble de Déu, Cos de Crist i Sagrament universal de salvació. D’altra banda, com ens deia monsenyor Xavier —i de la qual cosa tots tenim experiència—, «quanta gent bona hi ha al món!».

En l’oració per l’Església, acudim sovint a sant Miquel Arcàngel, com el Papa Francesc va demanar fa uns mesos; a sant Josep, patró de l’Església universal, en especial el proper dia 19, i sempre a Santa Maria, Mater Ecclesiae.

Amb tot afecte us beneeix, en aquest començament de la Quaresma,

el vostre Pare


Roma, 7 de març de 2019