Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians

Del 18 al 25 de gener, entre les festivitats de la confessió de sant Pere i la conversió de sant Pau, l'Església celebra una setmana de pregària per la Unitat els Cristians.

Opus Dei - Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians

El Consell pontifici per a la promoció de la unitat dels cristians facilita materials per aquesta setmana. Escull un text bíblic com a tema que enguany és “Cerca la justícia i només la justícia”, (Dt 16, 18-20): "Així viuràs en el país que el Senyor, el teu Déu, et dóna, i el posseiràs". El Consell també proporciona reflexions bíbliques i oracions per al octavari.

A l'inici de la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians, el Sant Pare presidirà la celebració de les Vespres d'aquest 18 de gener del 2019 a la Basílica de Sant Pau Extramurs, a Roma.

La Conferència Episcopal Tarraconense també se'n fa ressó i els bisbes catalans en parlen en les seves cartes dominicals.

L'Arquebisbat de Barcelona per al divendres 18 de gener, primer dia de la Setmana de pregària ha organitzat un acte ecumènic a la catedral de la mà de la Delegació Diocesana d’Ecumenisme i Relacions Interreligioses.