Arxiu: Vida cristiana

Hi ha 392 resultats sobre "Vida cristiana"
40. Com s'explica la resurrecció de Jesús?

40. Com s'explica la resurrecció de Jesús?

La resurrecció del Crist és un esdeveniment real que va tenir manifestacions històricament comprovades. Els Apòstols van donar testimoniatge del que havien vist i sentit. Cap a l'any 57 sant Pau escriu als Corintis: «Perquè us vaig transmetre en primer lloc el mateix que jo vaig rebre: que el Crist va morir pels nostres pecats, segons les Escriptures; que va ser sepultat i que va ressuscitar al tercer dia, segons les Escriptures; i que es va aparèixer a Quefes, i després als dotze» (1 Co 15,3-5).

37. Qui va ser Caifàs?

37. Qui va ser Caifàs?

Caifàs (Joseph Caiaphas) va ser un gran sacerdot contemporani de Jesús. És citat diverses vegades en el Nou Testament (Mt 26,3; 26,57; Lc 3,2; 11,49; 18,13-14; Jo 18,24.28; Ac 4,6). L'historiador jueu Flavi Josep diu que Caifàs va accedir al gran sacerdoci al voltant de l'any 18, nomenat per Valerio Grato, i que va ser deposat per Vitelio entorn de l'any 36 (Antiquitates iudaicae , 18.2.2 i 18.4.3).

35. Què va passar a l'Última Cena?

35. Què va passar a l'Última Cena?

Les hores que van precedir a la Passió i Mort de Jesús van quedar gravades amb singular força en la memòria i el cor dels qui van ser amb ell. Per això, en els escrits del Nou Testament es conserven bastants detalls sobre tot allò que Jesús va fer i va dir en el seu últim sopar.

33. Jesús era deixeble de Sant Joan Baptista?

33. Jesús era deixeble de Sant Joan Baptista?

Ja que la relació entre Joan Baptista i Jesús va ser tan directa i intensa, cabria preguntar-se si entre ells va haver una relació de mestre-deixeble. Per a una resposta adequada a aquesta qüestió es requereix explicar les tres dades que s'han debatut sobre aquest tema entre els estudiosos, a saber, els deixebles de Joan, l'abast del seu baptisme al Jordà i les lloances de Jesús al Baptista.