Arxiu: Cooperadors de l'Opus Dei

Hi ha 5 resultats sobre "Cooperadors de l'Opus Dei"
Els cooperadors de l'Opus Dei: un llum encès

Els cooperadors de l'Opus Dei: un llum encès

"El món sempre estarà necessitat d'homes i dones que es proposin donar la llum de Crist i sembrin -amb obres de caritat- la pau i l'alegria. Demano a Déu Nostre Senyor que cada un dels cooperadors sàpiga deixar un rastre de concòrdia i de servei a la societat", diu el Prelat de l'Opus Dei a una recent publicació.