Духовното причастяване във време на епидемия

„Господи, бих искал да Те приема с чистотата, със смирението и набожността, с които Те прие Твоята свята майка; с духа и ревността на светците.”

Божият закон повелява, да освещаваме седмия ден неделята.

Въпреки ограниченията в тези дни на епидемия, не бива да забравяме нашия дълг да освещаваме седмия ден. Най-добрият начин да изпълним това е като участваме в неделната Литургия, но сега верните са лишени от тази възможност. Същевременно ни се дава една друга възможност – тази да участваме в Литургиите, които се излъчват на живо по социалните мрежи. Има обаче една съществена разлика между Литургията в храма и тази в интернет, а именно че във втория случай не можем да приемем Святото Причастие, Тялото Христово, което за нас е най-важната духовна храна и защита против изкушенията.

Как можем да станем съпричастни със Святото Тайнство на олтара?

Съществува така нареченото „духовно причастяване”. Това е една молитва, чрез която молим Исус да дойде в нас по духовен начин. И в този случай важи условието за достойно приемане на Исус в нас, т.е. ние можем да помолим Христос да дойде в нас, ако сме в благодатно състояние. Ако обаче имаме тежки грехове, необходимо е първо да се покаем и по възможност да се изповядаме пред свещеник.

Ето една молитва за духовно причастяване, която свети Хосемария е използвал много често:

„Господи, бих искал да Те приема с чистотата, със смирението и набожността, с които Те прие Твоята свята майка; с духа и ревността на светците.”